Vznik BDBA III - BDBA III

Prejsť na obsah
Vznik Bytového družstva Bratislava III
dátum založenia: 1. 2. 1963

V roku 2013 BDBA III oslávilo 50 výročie svojej existencie.
Toto výročie sme oslávili a pri tej príležitosti ocenili viacerých členov družstva.
Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava - Nové Mesto zo dňa 30.6.1972.

S týmto družstvom boli zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10)
2) Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21)
3) Stavebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332)

Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1997, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 12.9.1997 s týmto družstvom boli zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov Bratislavských elektrotechnických závodov, národný podnik v Bratislave (Db 20)
2) Stavebné bytové družstvo občianske pri Obvodnom národnom výbore, Bratislava-Nové Mesto (Db 35)

Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30,6,1972, dohody o zlúčení zo dňa 10.5.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 30.6.1973:
1) Stavebné bytové družstvo pri MNV Bratislava-Rača, Plickova 4 (Db 76)

Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30,12,1971, dohody o zlúčení zo dňa 26.2.1973 a súhlasu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 12.9.1972 s týmto družstvom bolo zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Chemických závodoch J. Dimitrova n.p. v Bratislave (Db 7)

Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.4.1974, dohody o zlúčení zo dňa 29.4.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 8.4.1975 bolo s týmto družstvom s platnosťou od 1.1.1975 zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. Doprastav (Db 100)

Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.5.1975, dohody o zlúčení zo dňa 28.12.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 27.12.1976 s týmto družstvom je dňom 1.1.1976 zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo občanov v Bratislave III - - Vinohrady (Db 12)

Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 8.11.1977 o zlúčení zo dňa 22.9.1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 11/60/78 zo dňa 9.1.1978 je s týmto družstvom dňom 1.7.1977 zlúčené:
1) Prvé svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov bratislavských organizácií pri Západoslovenských mliekárňach, n.p. Bratislava (Db 322)

Stanovy:
Zhromaždenia delegátov družstva konané dňa 7.12.1988 schválilo nové stanovy družstva s účinnosťou od 1.1.1989 podľa zákona č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
1) Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárenia
v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom.
2) Za vykázanú stratu ostatných hospodárskych stredísk družstva ručí člen do výšky 300,- Kčs v jedno roku.
3) Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3 000,- Kčs. Starý spis: Dr 1740


Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah