Vyzvy - BDBA III

Prejsť na obsah
Tu zverejňujeme súťaže, výzvy a možnosti spolupráce v oblasti realizácie rôznych dodávateľských služieb a výkonov.
Tu zverejníme aj požadované súťaže a výberové konania. ktoré žiadajú samosprávy bytových domov.
Odporúčame obrátiť sa vždy na svojho správcu a následne spracujeme a zverejníme vaše ponuky, výzvy a súťaže.

NOVÁ VÝZVA
__________________________________________________________________________________________________________

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičný zámer

„Komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 9 - 11, Bratislava"        
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah