BDBA III

Prejsť na obsah
POZOR! ZMENA REŽIMU!
Z prevádzkových dôvodov je obmedezený režim na našich pracoviskách.
1. VSTUP DO BUDOVY
Vchodová brána bude zatvorená. Klient sa musí pred vstupom do budovy ohlásiť použitím zvončeka podľa jednotlivých kancelárií, resp. zamestnancov. Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov zabezpečujú zamestnanci družstva tak, aby sa v kancelárii vybavoval len jeden klient - príslušný zamestnanec si klienta vyzdvihne pri vchode.
2. VSTUP DO BUDOVY
Podmienky pri nevyhnutnom osobnom vybavovaní: Použitie respirátora, dezinfekcie rúk, použitie vlastného pera.
3. ODPORÚČANIE
Odporúčame požiadavky vlastníkov a klientov riešiť a zabezpečovať formou e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou. Požiadavky (žiadosti) zasielajte na elektronickú adresu: podatelna@bdba3.sk a v požiadavke uveďte aj telefonický kontakt.
V urgentných prípadoch kontaktujte jednotlivé oddelenia a zamestnancov telefonicky.
Všetky kontakty sú na našej stránke.

STRÁNKOVÉ HODINY  A  PODATEĽŇA
POZOR: Prevádzková zmena režimu - viď hore.
stránkové hodiny
pre verejnosť
utorok
8,00 - 12,00
štvrtok
13,00 - 18,00
pon, ut, st, piat
8,00 - 12,00
štvrtok
8,00 - 12,00
13,00 - 18,00
Pri vchode je k dispozícii aj schránka.
základné kontaktné informácie, fakturačné údaje  
(Pre e-mailovú komunikáciu stačí kliknúť priamo na meno pracovníka.)
Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
predseda BD BA III:
+421 2 502 06 402
sekretariát:
+421 2 502 06 400
IČO
DIČ
IČ DPH
00169633
2020878981
SK2020878981
Tatra banka č.ú.:
2621190408/1100

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah