Delegáti - BDBA III

Prejsť na obsah
Zhromaždenie delegátov
je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia prostredníctvom nimi zvolených delegátov svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze.
Podrobne v dokumente: ZD - Zhromaždenie delegátov - čl. 55 - č. 58 Stanov BD BA III

Uskutočnené Zhromaždenia delegátov:

19. 9. 2017
Istropolis
20. 6. 2018
Istropolis
12. 6. 2015
Dom športu, Junácka ul.

dokumenty
program

21. 6. 2016
Istropolis
16. 6. 2013
Dom športu, Junácka ul.

dokumenty
fotografie
14. 6. 2014
Dom športu, Junácka ul.

dokumenty
23. 9. 2011
Dom športu, Junácka ul.

dokumenty
8. 6. 2012
Istropolis
fotografie
dokumenty
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah